Печатна реклама

Печатната реклама бива два вида офсетова,сито и дигитална. Разликата между дигитален,сито и офсетов печат е в технологията на отпечатване.При дигиталният печат за отпечатването се използва принтер. Изображението се обработва и подготвя за печат от компютър. Отпечатването става посредством тонер. Предимство на дигиталният печат е бързото отпечатване при малки количества.За отпечатването при офсетовият печат първо се експонират на филм отделните цветове (CMYK), след това се правят плаки, които се монтират на барабани на офсетовата машина. Хартията минава през барабаните, на които има мастило със съответния цвят. Предимство на офсетовият печат е отпечатването на големи тиражи, на ниска себестойност. При сито печата се използва технология подобна на офсетовия печат но нанесеното мастило става през сито на различни материали, той се използва предимно за отпечатване на лого или надписи върху сувенири, химикалки, запалки и на много други материали. Печатните продукти могат да бъдат дипляни, флаери листовки, визитки, плакати, афиши и брошури. Диплянката представлява печатно изделие от нагъната неколкократно като акордеон дълга лента хартия. Съдържа кратка, често рекламна, информация или снимки. Това е един от най-разпространените печатни, рекламни продукти. Брошурата е печатно изделие, представляващо малка книжка с обем до 48 страници. Обикновено брошурата е печатно изделие, подобно на списанията - скрепена е в тип тетрадка с телбод, или по друг начин. Листовката представлява хартиен лист, обикновено формат A4, но често и по-малък, който може да бъде отпечатан от едната или от двете страни. Листовката може да бъде отпечатана в един или повече цвята, но на матирана и негланцирана хартия. Служи за информация или реклама, в повечето случаи се раздава на хората. Флаерът е подобен на листовката, но е значително по-малко като размер и с повече ефекти и цветове. То е поредното печатно издание, служещо за реклама, което се раздава от ръка на ръка, а не се залепя на специални табла. По-често то е пъстро, многоцветно и изпълнено с различни ефекти, в зависимост от продукта, за който е предназначен. По-често информацията, която носи е предимно на лицевата част. Плакатът е голямо печатно изделие, пригодено за прикачване или залепяне на стена, колона или табло за реклама. В голяма част от случаите, плакатът съдържа комбинирани изображение и надписи, които са добре съчетани, но в зависимост от продукта, който се рекламира, плакатът може да представлява само текст/надпис или само изображение. Афиш, или по-познато като постер, е печатно изделие, подобно на плаката, но често с много вариращи размери. Използва се предимно като печатна обява за прожекция на филм, театрална пиеса или друго събитие, която бива разлепвана на видно обществено място, или предназначено за тази цел такова.

Изработка на неонови реклами

Разгледайте

Неоновата реклама е много широко разпространена заради яркия си цвят и светлинно излъчване както и голямото разнообразие от цветове.

Брандиране на автомобили

Разгледайте

Цялостното облепване с фолио на каросерията на леки автомобили микробуси и камиони.

Информационни табели

Разгледайте

Информационна метална табела с винилно лице за различни цели и нужди можем да изработим по ваша  идея

Рекламни надписи от фолио

Разгледайте

Плотерно рязано фолио и монтаж.Фолиото позволява рязането на всякакви елементи и богата цветова гама

Работим бързо и качествено на конкурентни цени

 Реклама от фолио светещи рекламни надписи външна реклама dline-bg.com София

                                                      

Scroll to Top